Factuurbeheer energie

Uw organisatie heeft te maken met een diversiteit aan facturen, zoals:

  • Leveranciers: Eneco/Vattenfall/Essent/Engie/Waterbedrijven
  • Netbeheerders: Enexis/Stedin/Liander/Coteq/Rendo/Westland Infra
  • Meetbedrijven: Kenter/Jopulz/Fudura/Anexo/Enavi/Gasunie/Het Meetbedrijf

Wilt u verzekerd zijn van een structureel beheer van uw facturering, wilt u uw factuurproces gestructureerd hebben en of wilt u tijd besparen, grip hebben op de energiekosten en niet onnodig of onterecht hieraan willen betalen?

Met factuurbeheer van Captae kunt u de controle van het factureringstraject tot de goedkeuring uit handen geven.
Uw energieadministratie wordt gecontroleerd op basis van de energiefacturen, wat het volgende inhoudt:
 Inhoudelijke controle;
 Controle op compleetheid;
 Controle van contractuele afspraken en tarieven;
 Daadwerkelijk factuurverbruik versus werkelijk verbruik;
 Wettelijk bepaalde milieubelastingtarieven.
 Controle afrekeningen;

Grip op het energieverbruik van uw locaties

De belasting wordt steeds hoger en bedraagt inmiddels bijna de helft van de energierekening. U kunt de leveringskosten, belastingen en overheidsheffingen verlagen door energie te besparen. Met onze expertise in duurzaamheid kunnen we energiezaken voor uw locatie(s) goed inregelen en optimaliseren. Zo worden energiekosten bespaard, wordt het energieverbruik gereduceerd, wat leidt tot optimaal energiebeheer. De module factuurbeheer is daarom ook gelinkt met energiemonitoring. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden middels een periodieke rapportage  inzichtelijk gemaakt en aan de opdrachtgever verstrekt.

Daarnaast worden aanvullende diensten aangeboden, zoals:
 Verzoek Teruggaaf Energiebelasting;
 Energierapportages
 Aanbesteding en vergelijk meetdiensten, energiecontracten e.d.
 enzovoorts…