Meldingen en Storingen

Captae optimaliseert het onderhoudsproces vanuit de meldingen en/of storingen

Voor het effectief en efficiënt afwikkelen van meldingen en/of storingen maakt Captae gebruik van een (eigen) Front Office en Back Office. De processen en procedures voor het aannemen van meldingen en/of storingen tot het afwikkelen hiervan worden in nauw overleg met u vastgesteld. Belangrijk hierbij is dat voor het doen van meldingen zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij uw bedrijfsproces en de bestaande faciliteiten.

Vanuit het contract worden de afspraken overgenomen in de processen en procedures, maar ook in de ondersteunende software, zodat vastligt aan welke afspraken voldaan dient te worden.

Voor het aannemen van meldingen maken wij gebruik van onze eigen software, maar wij kunnen ook gebruik maken van uw FMIS systeem. Wij zijn hierin volledig merk onafhankelijk.

De kracht zit hem in het optimaal inrichten van het proces, waarbij de focus ligt op het registreren van de juiste data. Hierbij wordt getracht onnodige data weg te laten. Met de juiste data kunnen vervolgens analyses worden uitgevoerd waarvan de resultaten worden gebruikt als input op het verder optimaliseren van het onderhoudsproces.