Extra subsidie beschikbaar voor binnenklimaat op scholen

Doordat de overheid verwacht dat Corona weer kan opleven zijn ze nog steeds druk bezig met ventilatie en het binnenklimaat in scholen. Naast de lopende subsidie voor de vergoeding van de CO2 meters, komt de overheid nu met een extra subsidie voor de slechtste situaties als opvolging van de SUVIS-regeling.

foto: klimaatdomein

De subsidie voor de CO2 meters op scholen loopt tot 2023. De CO2 meters lossen de problemen met het binnenklimaat niet op. Echter kunnen deze wel gebruikt worden om te kijken wanneer er extra ventilatie nodig is. Zo kunnen, aan de hand van de waardes op de meter, extra ramen opengezet worden. Ook met het oog op de winter zijn de CO2 meters een handig hulpmiddel. Zo kunnen ramen alleen opengezet worden wanneer er echt behoefte is aan ventilatie en hoeven ze dus niet de hele dag open te staan, wat het comfort en de energiekosten ten goede komt.

Voor de scholen met urgente binnenklimaat problemen komt er nu dus extra subsidie beschikbaar. Met deze regeling kan maximaal 60% van de financiering gesubsidieerd worden. Bij een toegekende aanvraag op het basispakket wordt er 30% vergoed van de begrote kosten om de ventilatieproblematiek op te lossen. Om voor het vangnet (60% gesubsidieerd) in aanmerking te komen zijn er extra eisen gesteld. Hierbij moet er een bezoek van een hulpteam van Stichting Ruimte-OK zijn geweest. Dit hulpteam doet onderzoek en meet gedurende twee weken het binnenklimaat. Op basis van de meetresultaten kan er dan een urgentieverklaring afgegeven worden. Die door het schoolbestuur ingediend kan worden bij de aanvraag voor de subsidie.

Auteur: Pascal van de Vijver

SHARE