Bouwtoezicht vaker gewenst!

Steeds vaker zien we dat bij renovatie, verbouwing,  inrichting of nieuwbouw steeds meer toezicht gevraagd wordt.
Veel opdrachtgevers hebben handen, oren en ogen tekort om alle lopende zaken goed op te volgen. Voor de projectmanager is het dan wenselijk dat hij of zij ondersteuning krijgt op het betreffende project.

Elk project staat op zichzelf en heeft wel een of andere vorm van “druk”. Of dit nu bijvoorbeeld kwaliteit, financieel of voortgang is maakt niet uit, maar geen van deze deze draagt bij aan een optimale voortgang en resultaat van het project.

Om dit gat op te vullen heeft Captae ervaren mensen voor u ter beschikking met elk hun eigen discipline en aanvullende specialiteit. Of het nu gaat om installaties, bouwkundige zaken, architectuur, inrichting, veiligheid of management.  Captae kan putten uit  ervaren mensen die door de wol geverfd zijn en  u optimaal kan ondersteunen voor het gewenste resultaat. Een ieder betrouwbare keien op hun vakgebied.

Betrouwbaar – Overzichtelijk – Vertrouwd

De Compliance Check

Weet u waar u aan toe bent? Welk risico loopt uw organisatie?
Doe de Compliance check!

Uw organisatie loopt risico’s als u niet weet of u Compliant bent. M.a.w. voldoe ik aan de wet- en regelgeving, als ook aan de bedrijfs- en werkregels.

Wilt u direct (online) en op elk moment inzicht in de Compliance van uw organisatie en bedrijfsvoering, vraag dan naar de mogelijkheden!

Welke risico’s zijn er dan zoal?
1. Bestuurlijke schade
2. Economische schade
3. Faalkosten
4. Juridische schade
5. Onderbreking van de bedrijfsvoering
6. Politieke schade
7. Wettelijke Aansprakelijkheid
8. Sluiting

Uiteraard zijn er nog meer te benoemen. Belangrijk is dat u inzicht heeft in de gevolgen wanneer de organisatie niet weet waar ze staat op het gebied van de wet, veiligheid, risico’s en bedrijfsvoering. Tot slot is het van belang dat de procedures helder zijn en u weet waar de verantwoording en bewijslast ligt.

Het lijkt moeilijk en zwaarwichtig , echter voor veel organisaties is het redelijk pragmatisch en eenduidig op te lossen. Een paar stappen in het proces:

  1. Welke verplichtingen, regels en afspraken moeten geborgd zijn
  2. Wat zijn de risico’s
  3. Hoe ga ik dit borgen
  4. Waarmee en hoe implementeer een systeem in het proces
  5. Wanneer moet dit proces lopen
  6. Wat is de status van mijn locaties en installaties
  7. Wie volgt de actiepunten op

Zomaar een paar stappen die u helpen de mate van Compliance pragmatisch inzichtelijk te maken, inzicht te verschaffen in uw mogelijke risico’s en de verantwoordelijke opvolging.

Iedereen die te maken heeft met maatregelen, periodieke keuringen, inspecties en procedures heeft te maken met medewerkers, bedrijven en instanties. Veelal worden verschillende methodes gebruikt om deze keuringen en procedures uit te voeren en te checken. Maak er één systeem van. Captae heeft de middelen om dit snel voor u inzichtelijk en pragmatisch opvolgbaar te maken.

Doe de Compliance check, maak de vertaling naar de werkvloer en volg procesmatig uw actiepunten op. Het voorkomt veel!