Vastgoed & Leegstand

Leegstand draagt niet echt bij aan de representativiteit van uw vastgoed en brengt tevens risico’s met zich mee. Vaak treedt verloedering op, zie je vandalisme ontstaan en wordt e.e.a. regelmatig door dieven bezocht.

Gevolg is dat de waarde van uw vastgoed aanzienlijk daalt, vooral als ook de buurt verder verloedert en de ‘leefbaarheid’ daalt.

Een van de oplossingen hiervoor is ervoor te zorgen dat beschikbare ruimten een creatieve functie en invulling krijgen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • het verstrekken van werkruimten of werkplekken aan startende organisaties
  • het zorgdragen voor activiteiten en bijeenkomsten voor de omgeving
  • het bieden van een werkomgeving voor kunst en cultuur
  • het bieden van opleidingsruimten