Vastgoed & Energie

Om uw vastgoed m.b.t. energie goed te kunnen exploiteren en beheren is het belangrijk om dit aspect te borgen binnen uw energiebeleid.

Naast het energiebeleid spelen  de Wet- en Regelgeving als ook de economische ontwikkelingen een belangrijke rol in het vereiste  investerings- en beheerplan.

Het hart van energiebeheer is energiemonitoring. Hiermee worden niet alleen de energieverbruiken inzichtelijk gemaakt, maar ook de invloeden van doorgevoerde energiebesparende maatregelen. Daarmee kan ook bewaakt worden of resultaten behaald in het verleden ook daadwerkelijk gestand blijven of dat deze door interne/externe invloeden ongedaan gemaakt worden.

U kunt denken aan de volgende activiteiten en verbeteringen:

  • opstellen en implementeren energiebeleidsplan
  • energiebesparende maatregelen
  • mutaties o.b.v. wettelijke eisen
  • monitoren en analyseren energiestromen
  • verbeteren en optimaliseren van energieprocessen/-infrastructuur
  • verlagen benodigde energie en verlagen energiegebruik
  • pro-actieve betrekken van contractanten
  • Factuurcontrole en afrekening