Vastgoed Dossier

Eén loket voor u, de adviseur, contractant en andere betrokkenen voor actuele informatie m.b.t. uw vastgoed.

De voordelen:

 • geen tijdsverlies
 • voorkomen van faalkosten
 • snelle communicatie
 • directe actuele informatie
 • online of cloud functionaliteit
 • onafhankelijk van derden

Een gedegen systeem voor verstrekking, toegankelijkheid en beschikbaarheid van gebouwgebonden informatie is onontbeerlijk voor goed vastgoedbeheer.

Het gaat voornamelijk om de volgende zaken:

 • eenduidige vastgoedstructuur en benaming
 • contractstukken
 • opleveringsdocumenten
 • garantiecertificaten
 • documentatie
 • ontwerpstukken
 • schema’s
 • onderzoeken
 • inspectierapporten
 • handleidingen
 • toetsingen
 • uitgangspunten