Projectbegeleiding

Door toenemende mate van gebrek aan capaciteit en kennis binnen organisaties, worden steeds meer specialisten aangetrokken om functies of diensten interim op te pakken en/of projecten te realiseren.

Captae ondersteunt veel opdrachtgevers o.a. bij:

 • het uitzetten en begeleiden van aanbestedingen en –projecten.
 • het ondersteunen of opzetten van onderhouds- en/of energiebeleid.
 • het ondersteunen en begeleiden van verduurzamingsprojecten in de breedste zin.
 • het ondersteunen bij inspecties, MJOP’s en jaaruitvoeringsplannen.
 • het ondersteunen bij het implementeren van vastgoedbeheer en MJOP proces.
 • het ondersteuningen in en bewaken van projecten obv de GROTIK methodiek.

De GROTIK methodiek categoriseerd uw project en bewaakt het proces op voortgang en kwaliteit.

Heeft u wel eens het gevoel niet ‘in control’ te zijn of dat uw projecten efficiënter opgevolgd kunnen worden?

De GROTIK-methode is een methode voor het beheersen van benoemde aspecten in het projectmanagement. De aspecten zijn: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Deze methode wordt vooral gebruikt in de gebouwde omgeving.

 •  Geld: het totaal aan financiële middelen nodig om het project te financieren. Nadere verklaring: er is voor een project direct geld nodig, om het project te realiseren. Daarnaast is er geld nodig in het project zelf, voor het initiatief, de voorbereiding, de begeleiding van de uitvoering en de nazorg.
 •  Risico: het inzicht in en de beheersbaarheid van de risico’s.
  Nadere verklaring: het actief analyseren en beheersen van de risico’s en het toepassen van Risicomanagement.
 • Organisatie: het totaal van personen, bedrijven, partijen en andere entiteiten die activiteiten kunnen ondernemen binnen in maar ook van buiten af voor het project. Deze organisatie wordt vaak in een organisatieschema duidelijk gemaakt. Binnen het organisatie schema is het van belang om voor elke entiteit aan te geven wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
 • Tijd: het tijdsaspect van het project op zich en alle aspecten van tijd rond om het project. Nadere verklaring: tijd betekent hier de tijd die het project zelf kost en alle tijd die nodig is om het project te initiëren, voor te bereiden, uit te voeren en de tijd die noodzakelijk is voor de nazorg.
 • Informatie: alle beschikbare informatie die voorafgaand aan het project in de ontwikkelingsfase, tijdens de uitvoeringsfase en achteraf in de nazorgfase aanwezig was, er van buiten af bij komt en binnen het project wordt geproduceerd.
 • Kwaliteit: het totaal aan kwaliteitskenmerken en kwaliteitswaarborgen, nodig om het prospect succesvol te laten verlopen en op te leveren. Nadere verklaring: voor het project geldt dat er een kwaliteitsvraag is ten aanzien van het eindresultaat, maar ook ten aanzien van de wijze waarop het project tot stand komt en de wijze waarop het een en ander met elkaar te maken heeft.