Contractmanagement

Contractmanagement door Captae levert meerwaarde voor uw organisatie.

Wij kunnen u volledig ontzorgen op het gebied van contractmanagement, van het formuleren van het contract tot aanbesteden en het volledig overnemen van het contractbeheer. Middels het contractmanagement van Captae voegen wij meerwaarde toe aan uw organisatie doordat aan de inkoopzijde contracten transparant worden ingestoken en tijdens de uitvoeringsfase wordt gestuurd op afspraken en resultaten (KPI’s).

Voor het opstellen van een onderhoudscontract zal in nauw overleg met u worden vastgesteld welke contractvorm (van inspanningscontract tot prestatiecontract) het beste bij uw organisatie past en aan welke voorwaarden dient te worden voldaan.

Het aanbesteden van het contract kunnen wij eveneens voor uw organisatie verzorgen of in samenspraak met u of uw afdeling inkoop. Wij hebben ervaring met alle vormen van aanbesteden van onderhands tot Europees. Indien nodig kunnen wij ons netwerk inschakelen voor specialistische kennis.

Het contractbeheer richt zich met name op de bewaking van het proces en de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Hierbij zijn up-to-date en de correcte informatie een must. Daarnaast worden op basis van steekproeven controles gedaan op kwaliteit van de uitvoering.

Overkoepelend wordt ook het proces optimaal ingericht waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzichtelijk worden gemaakt en er wordt een duidelijke communicatiematrix opgesteld, zodat voor betrokkenen bekend is wie, wanneer wat aan wie moet aanleveren en wie wanneer bij gesprekken aanwezig dient te zijn.