Contractbewaking

Goed en efficiënt onderhoud houdt veel in. Captae regelt het voor u.
Alle contractuele verplichtingen, beheerstaken, meldingen en onderhoud worden voor u opgevolgd en bewaakt, waarbij de prestaties worden gemonitord.

Op ieder moment inzicht in de stand van zaken op de gebieden:
  • Financieel
  • Energetisch
  • Compliance
  • Technisch
  • Toekomstverwachting
De voordelen om onderhoudsbeheer uit te besteden:
  • Altijd online – inzicht in de stand van zaken
  • Specialisme en organisatie in huis;
  • Gericht op de exploitatie en waarde van uw vastgoed voor nu en de toekomst.
  • Flexibiliteit in personeel en maatwerk  op uw organisatie