Compliance

Compliance, een veel gebruikte term in de vastgoedwereld.
Letterlijk betekent dit:  Het naleven van geldende gedragsregels, wet- en regelgeving binnen een organisatie.

Captae maakt inzichtelijk of uw organisatie compliant is en geeft dit middels een online dashboard weer. Uiteraard is een uitgebreid managementrapport van de analyse de samenvatting die conclusie en adviezen bevatten voor nu en de toekomst.

Om deze analyse uit te kunnen voeren gebruikt Captae een bewezen cloud oplossing. Deze oplossing gaat uit van een op te bouwen register van relevante wet- en regelgeving die voor uw organisatie van toepassing is. In dit register is tevens vastgelegd hoe de naleving van wettelijke verplichtingen, die voor u van toepassing zijn, zijn geborgd.

Om aan te tonen dat uw organisatie  deze borging ook daadwerkelijk uitvoert worden de toegewezen taken en controles op uitvoering gecontroleerd en vastgelegd. Het geautomatiseerd borgen van de bewijslast is een belangrijk onderdeel  van het geheel, waarbij direct de totale compliance inzichtelijk is.