Audit

Captae stelt dat “voorkomen beter is dan genezen”

Ook binnen het vastgoedbeheer geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Om deze reden kan Captae voor u de rol van auditor innemen waarbij gekeken kan worden naar zaken zoals het onderhoudsbeleid, de kwaliteit van uitgevoerde onderhoudsinspecties volgens de NEN 2767 en de van daaruit geformuleerde MeerjarenOnderhoudsPlanning(en).

In de rol van auditor streven wij naar een zo objectief mogelijke controle van de stukken waarbij wij een onafhankelijke positie innemen. Het doel van de audit is om u als opdrachtgever te ondersteunen in uw streven naar kwaliteit en om zo onnodige kosten (onnodige onderhoudskosten, maar ook vervolgschade) te voorkomen.