Aanbesteding

Om middels een aanbesteding te komen tot de juiste contractpartij(en) voor het onderhoud dienen een aantal stappen doorlopen te worden.

  1. Afstemming vraagstuk, werkwijze, rollen, taken en bevoegdheden
  2. Soort en voorbereiding van de aanbesteding
  3. Benodigde documenten, toetsing en bestek
  4. Selectie- , gunningscriteria en geschiktheidseisen
  5. Selectiefase
  6. Publicatie, uitvraag en aanbesteding
  7. Inschrijvingsfase
  8. Gunningsfase – controle en beoordeling
  9. Bezwaarprocedure en afronding
  10. Formalisatie