Extra subsidie beschikbaar voor binnenklimaat op scholen

Doordat de overheid verwacht dat Corona weer kan opleven zijn ze nog steeds druk bezig met ventilatie en het binnenklimaat in scholen. Naast de lopende subsidie voor de vergoeding van de CO2 meters, komt de overheid nu met een extra subsidie voor de slechtste situaties als opvolging van de SUVIS-regeling.

foto: klimaatdomein

De subsidie voor de CO2 meters op scholen loopt tot 2023. De CO2 meters lossen de problemen met het binnenklimaat niet op. Echter kunnen deze wel gebruikt worden om te kijken wanneer er extra ventilatie nodig is. Zo kunnen, aan de hand van de waardes op de meter, extra ramen opengezet worden. Ook met het oog op de winter zijn de CO2 meters een handig hulpmiddel. Zo kunnen ramen alleen opengezet worden wanneer er echt behoefte is aan ventilatie en hoeven ze dus niet de hele dag open te staan, wat het comfort en de energiekosten ten goede komt.

Voor de scholen met urgente binnenklimaat problemen komt er nu dus extra subsidie beschikbaar. Met deze regeling kan maximaal 60% van de financiering gesubsidieerd worden. Bij een toegekende aanvraag op het basispakket wordt er 30% vergoed van de begrote kosten om de ventilatieproblematiek op te lossen. Om voor het vangnet (60% gesubsidieerd) in aanmerking te komen zijn er extra eisen gesteld. Hierbij moet er een bezoek van een hulpteam van Stichting Ruimte-OK zijn geweest. Dit hulpteam doet onderzoek en meet gedurende twee weken het binnenklimaat. Op basis van de meetresultaten kan er dan een urgentieverklaring afgegeven worden. Die door het schoolbestuur ingediend kan worden bij de aanvraag voor de subsidie.

Auteur: Pascal van de Vijver

Onvoldoende ventilatie in gebouwen!

In de praktijk is de ventilatie in gebouwen vaak slecht. Het wordt steeds belangrijker om inzicht te hebben in de hoeveelheid en kwaliteit van de ingebrachte lucht in het gebouw, wat de luchtkwaliteit in het gebouw is, en hoe het gebouw zich hierin “gedraagt” qua bezettingsgraad.

Wilt u weten hoe het zit en waar de gebouwen aan dient te voldoen?

Wij ontvangen steeds meer vragen en verzoeken tot onderzoek/oplossingen, die ontstaan uit:

 • Wet- en Regelgeving: Wat zijn de eisen en wat is mogelijk?
 • Comfortklachten: Muffe lucht, temperatuur, benauwd, hoofdpijn, betere werk- en leefomgeving;
 • Gezondheidsredenen: Corona preventieve maatregelen, verlagen besmettingsrisico door infectieziekten;
 • Productiviteitsonderwerpen: Inzet van druk bezette ruimten als klaslokalen, vergaderruimten en kantoorruimten. Daarnaast concentratieverlies en ziekteverzuim;
 • Beheer: Meten, analyse, online inzicht en beheersmatige sturing.

Online CO2-, temperatuur- en vochtbeheer werkt signalerend, prestatie verhogend, verlaagt besmettingsrisico’s, werkt comfort verhogend en geeft inzicht in de prestatie van het gebouw.

Voorheen kostte het veel tijd, effort en geld om dit goed inzichtelijk te krijgen. Heden ten dagen is dit anders en zijn andere tools en online technieken voorhanden om, op laagdrempelige wijze en lage onderzoekskosten, inzicht te krijgen in de situatie.

Zelfstandig grip op luchtkwaliteit…

Middels deze nieuwe technieken is een beheersituatie gemaakt, waarbij:

 • direct antwoord komt op de luchtkwaliteit van het gebouw;
 • op ieder moment van de dag inzicht wordt verkregen in de situatie en het gedrag van het gebouw;
 • naar behoefte informatie naar medewerkers wordt verstuurd;
 • eventueel sturing plaatsvindt naar omliggende systemen;
 • inzicht in benodigde kleinschalige investeringen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wilt u weten hoe het bij uw locatie(s) het ervoor staat en hoe u hier slim, effectief en op eenvoudige wijze mee om kunt gaan? Neemt u dan vrijblijvende contact op met ons bureau?

Beschikbaar voor projectondersteuning

Beste mensen,

Per omgaande hebben we een 2 tal ervaren mensen beschikbaar voor een aantal dagen per week. Doet u er uw voordeel mee!

Kernwoorden waarvoor u de inzet voor projecten kunt verwachten zijn:

 • Projectmanagement
 • Projectbegeleiding
 • Energie,
 • Gebouwautomatisering,
 • Meet- en Regeltechniek
 • Management Installatietechniek
 • Management Bouw
 • Contract- of Energiemanagement

Staat uw kernwoord er niet bij , maar twijfelt u. Schroom dan niet om even contact op te nemen. Een korte toelichting volstaat om concreet antwoord op uw vraag te krijgen.

 

Gezocht Projectleider Techniek

Betreft        : Zorgorganisatie met meerdere locaties
Omgeving : Leiden
Duur             : 3 dagen per week

De ideale projectleider is technisch onderlegd (voorkeur Werktuigbouwkundig of Bouwkundig), ondernemend, klantgericht, overtuigend en communicatief vaardig. Werkt nauw met de aannemers en installateurs en collega’s van de opdrachtgever. Je creëert draagvlak en beschikt over  organisatiebewustzijn en sensitiviteit.

Geïnteresseerd, schroom dan niet om meer te weten te komen en contact met ons bureau op te nemen.