Air Quality

Mens, Gebouw & Gezondheid

De luchtkwaliteit in verblijfsruimten, kantoorruimten en klaslokalen is vaak slecht. Dit verlaagt het welzijn van werknemers en scholieren en leidt tot een vermindering van de productiviteit.

Open of download de brochure 

AmbiTek levert kosten-efficiënte en effectieve oplossingen om de binnenluchtkwaliteit te monitoren en verbeteren. Dit heeft voordelen op drie niveaus:

Sturing, door

inzicht in luchtkwaliteit

  • Direct antwoord op vragen en klachten over slechte luchtkwaliteit

  • Meer grip op prestaties van geïnstalleerde luchtbehandelingsystemen

  • Betere inzichten om gerichte kleinschalige investeringen te maken om luchtkwaliteit te verbeteren

Welzijn, door

sturing op luchtkwaliteit

  • Verminderde risico’s van verspreiding van infectieziekten via de lucht

  • Daardoor: verminderde absentie op het werk en op scholen

  • Prettigere werk- en leeromgeving voor werknemers en leerlingen

Productiviteit, door

verbeterd welzijn

  • Direct verbeterde cognitieve vaardigheden bij lagere CO2 concentraties

  • Daardoor: verhoogde productiviteit en creativiteit van werknemers, voor veel bedrijven >90% van de kosten

  • Hoger lerend vermogen en dus hogere cijfers voor leerlingen op scholen

Wilt u meer weten over ons of onze oplossingen?

Voor scholen biedt ons product AmbiTek oplossingen op maat.
Klik hier om meer over ons te leren en hier om contact met ons op te nemen.

Luchtkwaliteit binnen de gebouwde omgeving