Onvoldoende ventilatie in gebouwen!

In de praktijk is de ventilatie in gebouwen vaak slecht. Het wordt steeds belangrijker om inzicht te hebben in de hoeveelheid en kwaliteit van de ingebrachte lucht in het gebouw, wat de luchtkwaliteit in het gebouw is, en hoe het gebouw zich hierin “gedraagt” qua bezettingsgraad.

Wilt u weten hoe het zit en waar de gebouwen aan dient te voldoen?

Wij ontvangen steeds meer vragen en verzoeken tot onderzoek/oplossingen, die ontstaan uit:

  • Wet- en Regelgeving: Wat zijn de eisen en wat is mogelijk?
  • Comfortklachten: Muffe lucht, temperatuur, benauwd, hoofdpijn, betere werk- en leefomgeving;
  • Gezondheidsredenen: Corona preventieve maatregelen, verlagen besmettingsrisico door infectieziekten;
  • Productiviteitsonderwerpen: Inzet van druk bezette ruimten als klaslokalen, vergaderruimten en kantoorruimten. Daarnaast concentratieverlies en ziekteverzuim;
  • Beheer: Meten, analyse, online inzicht en beheersmatige sturing.

Online CO2-, temperatuur- en vochtbeheer werkt signalerend, prestatie verhogend, verlaagt besmettingsrisico’s, werkt comfort verhogend en geeft inzicht in de prestatie van het gebouw.

Voorheen kostte het veel tijd, effort en geld om dit goed inzichtelijk te krijgen. Heden ten dagen is dit anders en zijn andere tools en online technieken voorhanden om, op laagdrempelige wijze en lage onderzoekskosten, inzicht te krijgen in de situatie.

Zelfstandig grip op luchtkwaliteit…

Middels deze nieuwe technieken is een beheersituatie gemaakt, waarbij:

  • direct antwoord komt op de luchtkwaliteit van het gebouw;
  • op ieder moment van de dag inzicht wordt verkregen in de situatie en het gedrag van het gebouw;
  • naar behoefte informatie naar medewerkers wordt verstuurd;
  • eventueel sturing plaatsvindt naar omliggende systemen;
  • inzicht in benodigde kleinschalige investeringen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wilt u weten hoe het bij uw locatie(s) het ervoor staat en hoe u hier slim, effectief en op eenvoudige wijze mee om kunt gaan? Neemt u dan vrijblijvende contact op met ons bureau?

SHARE